Femco
femco-drain-plug

Femco - Click Drain

Den finns i olika storlekar så att oavsett vilken motor du har, har Femco en plugg för dig. Den är gjord av mässing så att trådarna och försegling är exakt. Det material som valts för denna avtappningsplugg används för att avskräcka rost och för att garantera hållbarhet och en längre livslängd.

femco-drain-plug-compact

Femco - Compact

Om du har utrustning eller fordon som har en begränsad mängd utrymme att arbeta med, överväg att använda Femco Compact Drain Plug , en mindre version av Femco Standard oljeavtappningsskruv.

Femco_MSU400

Mobil Service Enhet MSU400

MSU 400 är en kundspecifik lösning på hanteringsproblem vid större volymer. Volymkapaciteten är hela 400 liter. 2st spilloljetankar x 200 liter samt plats för 2 st fat med ny olja. Enheten kan innehålla dieselelverk, tryckluftskompressor, vaccumpump,  slangvindor och styrenhet. Allt monterat i ram för att rymmas i alla varianter av mellanstora transportbilar som finns på marknaden. Den kraftiga vaccumpumpen möjliggör en tömningskapacitet på upp till 25 liter/min.
MSU400 levereras som en komplett portabel enhet efter kundens önskemål och behöver inte fastmonteras i servicebilen. Tack vare konstruktionen kan den lyftas i och ur med hjälp av gaffeltruck.

femco-drain-plug-standard2

Femco - Standard

Underhåll för fordon och utrustning är viktig, men blir du stillastående görs inte mycket pengar. Så hur kan vi hjälpa dig? En Femco avtappningsplugg kommer att minska tiden som krävs för underhåll, få din utrustning tillbaka ut på vägen snabbare. Femco dräneringspluggar gör oljebyten effektivare och renare.

Femco_Mobile_pump

Mobil Service Enhet MSU100

Denna hanterbara oljedräneringstank drivs med vaccum skapat med tryckluft. Tanken rymmer 100 liter spillolja och undertrycket gör det möjligt att suga ur oljan i upp till 10 liter / min.
Tanken har ett nivåglas som visar aktuell nivå i tanken.
För att tömma ansluter du enkelt ev förvaringskärl genom Femco pluggen i botten. Denna lösning medger ett stängt system för spilloljehantering.

Skicka din förfrågan

Invalid Email
Invalid Number
Drivsystem 05 AB | Org. nr: 556803-9829 | Tel: 070 827 73 00 | Fax: 011 26 53 50 | info@drivsystem.se | Webbproduktion: formatura webbyrå