Övervakning

Övervakning & analys

Kontinuerlig övervakning med analys för planering av underhåll är i längden enormt kostnadsbesparande.

Drivsystem 05 AB har via Axel Johnson International’s övervaknings- och anlays lösning IMAnalytics (Industrial Maintenance Analytics) möjlighet att förse viktiga och kostnadsbetydande drifter med övervakningssystem i olika nivåer.

IMAnalytics - industrial maintenance

IMAnalytics (Industrial Maintenance Analytics)

IMAnalytics (Industrial Maintenance Analytics) är Power Transmission Solutions privata lösning för tillståndsövervakning.

Med IMAnalytics kan alla roterande maskiner övervakas för att förlänga deras livslängd, öka produktiviteten och förbättra prestandan. Det är ett online-övervakningssystem som möjliggör förebyggande underhåll genom att maximera maskinhälsa och minimera underhållskostnader samt maskin- och processfel. Genom kontinuerlig övervakning av parametrar i utrustning som fläktar, elmotorer, pumpar och växellådor kan fel upptäckas i tid och oplanerad driftstopp undvikas.

Fördelarna med IMAnalytics inkluderar ökad driftsäkerhet, förbättrad produktivitet, tidig felupptäckt, minskad driftstopp och förbättrad produktions- och underhållsplanering. Systemet kan detektera problem som vibrationer, smörjningsrelaterade frågor, lagerfel, överhettning, feljustering och kavitation.

Det finns tre IMAnalytics-lösningar att välja mellan: Easy, Basic och Advanced, som passar olika industriella tillämpningar. Dessa lösningar erbjuder olika nivåer av övervakning och kan anpassas till olika maskiner och miljöer.

Kontakta oss

1 + 14 =

Söderleden 102, 602 28 Norrköping

+46 70 827 73 00

info@drivsystem.se

Drivsystem logo
Axel_Johnson_International_Logotype