Äntligen kan vi meddela att vi officiellt har certifierat vårt ledningssystem enligt ISO9001, ISO14001 och ISO45001! Vi är så stolta över denna prestation och vi tackar alla människor som var involverade i processen.

ISO certifikat drivsystem

Att Drivsystem 05 är certifierade inom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 innebär att företaget har implementerat och upprätthåller kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem i enlighet med de standarder som fastställts av International Organization for Standardization (ISO). Här är en kort översikt över vad varje standard innebär:

ISO 9001: Kvalitetsledningssystem (QMS) standarden syftar till att säkerställa att organisationen uppfyller kunders och andra intressenters krav genom att säkerställa att produkter och tjänster levereras med konsekvent hög kvalitet.

ISO 14001: Miljöledningssystem (EMS) standarden fokuserar på att hjälpa organisationer att minska sin påverkan på miljön och uppfylla tillämpliga lagkrav genom att fastställa och genomföra miljöpolicyer och mål.

ISO 45001: Standarden för arbetsmiljöledningssystem (OHSMS) är utformad för att hjälpa organisationer att förbättra arbetsmiljön, minska riskerna för arbetsskador och förbättra arbetsmiljöprestandan överlag.
Genom att vara certifierade enligt dessa standarder visar Drivsystem 05 sitt engagemang för att upprätthålla hög kvalitet, minimera sin miljöpåverkan och skydda sina anställdas säkerhet och hälsa.